انتخاب وب سایت
نمایش بر اساس 

جستجو در عنوان آئین نامه
 دانلود لیست اسکان واحد ها
دانلود لیست اسکان واحد ها
دوشنبه 8 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود مراحل و مدارک لازم برای اخذ وام بلند مدت
مراحل و مدارک لازم برای اخذ وام بلند مدت
دوشنبه 8 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 در خواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان
دانلود درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان
دوشنبه 8 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود فرم تعهد نامه
دانلود فرم تعهد نامه
دوشنبه 8 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلودبخشنامه گردش کار و شرایط و مدارک لازم برای اعطای وام
دانلود بخشنامه گردش کار و شرایط و مدارک لازم برای اعطای وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه
دوشنبه 8 شهريور 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود جزوه تکریم ارباب رجوع
دانلود جزوه تکریم ارباب رجوع
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه دادرسی کارکنان
دانلود آیین نامه دادرسی کارکنان
سه شنبه 19 مرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود مرخصی تشویقی کارکنان به هنگام ازدواج- فوت اعضای خانواده-83
مرخصی تشویقی کارکنان به هنگام ازدواج- فوت اعضای خانواده-83
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلوددستورالعمل نحوه و تشخیص امحای وراق و اسناد زادئ دانشگاه- 76
دستورالعمل نحوه و تشخیص امحای وراق و اسناد زادئ دانشگاه- 76
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود تاریخ احتساب مارک تحصیلی دانشگاه - 93
تاریخ احتساب مارک تحصیلی دانشگاه - 93
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه وقت نماز
دانلود بخشنامه وقت نماز
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود آیین نامه مرخصی کارکنان سال 1369
آیین نامه مرخصی کارکنان سال 1369
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود جدول اوراق امتحانی زاید -90
جدول اوراق امتحانی زاید -90
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود اختصاص سهمیه شیر روزانه -84
اختصاص سهمیه شیر روزانه -84
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلودابلاغ رسته های شغلی و طبقه بندی مشاغل دانشگاه آزاد اسلامی-94
ابلاغ رسته های شغلی و طبقه بندی مشاغل دانشگاه آزاد اسلامی-94
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بازخرید ذخیره ی مرخصی استحقاقی کارکنان
بازخرید ذخیره ی مرخصی استحقاقی کارکنان دانشگاه آزاد
سه شنبه 29 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی -94
ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی -94
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود دستورالعمل صرفه جویی در واحدها
دستورالعمل صرفه جویی در واحدهای دانشگاهی - 95278708
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود دستورالعمل خرید ،فروش و جایگزینی
دستورالعمل خرید، فروش و جایگزینی، استفاده، بیمه، تعمیرات، میزان مصرف سوخت، اجاره و از رده خارج کردن وسایل داننشگاه - 94
دوشنبه 28 تير 1395
 دانلود حق تخصصی کارکنان غیر هیات علمی -94
حق تخصصی کارکنان غیر هیات علمی -94
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود چگونگی محاسبه سنوات حضور در جبهه و خدمت نظام وظیفه - 94
چگونگی محاسبه سنوات حضور در جبهه و خدمت نظام وظیفه - 94
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود پرداخت کمک هزینه درمانی به بیماران خاص
پرداخت کمک هزینه درمانی به بیماران خاص و صعب العلاج
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه حق مهارت کارکنان غیر عضو هیئت علمی- 94
بخشنامه حق مهارت کارکنان غیر عضو هیئت علمی- 94
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلوود آیین نامه پرداخت فوق العاده ماموریت روزانه- 95
آیین نامه پرداخت فوق العاده ماموریت روزانه- 95
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود آیین نامه آموزشهای تخصصی و کاربردی کوتاه مدت-94
آیین نامه آموزشهای تخصصی و کاربردی کوتاه مدت-94
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود آیین نامه مرخصی کارکنان
دانلود آیین نامه مرخصی کارکنان
شنبه 18 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پرداخت وام 40 میلیونی سال 94
دانلود بخشنامه
چهارشنبه 23 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 دانلود فرم وام 40 میلیونی
فرم وام 40 میلیونی کارکنان و هیات علمی
چهارشنبه 23 دى 1394
دانلود فایل پیوست