انتخاب وب سایت
 • نمايش صفحه شماره 1
 • نام و نام خانوادگی : کورش باقرصاد

  سمت : مدیر مالی

  مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

  شرح وظایف مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری

  • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان.
  • نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی.
  • نظارت بر کلیه دریافتها وصولی های واحد (شهریه) طبق آیین نامه های و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی.
  • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیات علمی و حق التدریس و غیره.
  • نظارت بر حسن اجرای قراردادها  پرداخت های عمرانی.
  • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره.
  • نظارت بر خریدها و معاملات و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی.
  • نظارت بر پرداختها و انطباق آن ها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی.
  • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه ها و همچنین نظارت بر نگهداری  اسناد و مدارک مالی.
  • نظارت و همکاری در تهیه تراز نامه های ماهیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حسابهای فی مابین واحد و پیش پرداخت ها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرت های بانکی.
  • نظارت بر اجرای دقیق رسیدها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی).
  • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی.
  • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذی ربط.
  • نظارت بر حسن اجرای قراردادها از طریق هماهنگی با مسؤولان ذی ربط.
  • نظارت بر حسن اجرای سایر امورمالی واحد.
  • نظارت بر مصرف اعتبارات طبق مقررات و ضوابط قانونی.
  • رسیدگی به اسناد و مدارک مالی با توجه به مقررات و آئین نامه های مربوط.
  • عضو کمیته وام کارکنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی.
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

   

   

   

      نام و نام خانوادگی : تورج داودی

     سمت : مسئول حسابداری

     مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

    

  شرح وظایف مسؤول حسابداری

  • هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.
  • پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد.
  • حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد.
  • کنترل امضای اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست.
  • اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی.
  • اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی.
  • گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت.
  • پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی.
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.
  • برزسی،تهیه و جمع آوری تراز ماهیانه

   

   

   

    نام و نام خانوادگی : افسانه صالح پور

    سمت: کارشناس حسابداری عمومی

    مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

   

   

     نام و نام خانوادگی : محمد حسین سوخته زاده

     سمت:حسابدار شهریه

     مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

  معرفی و شرح وظایف امور شهریه

  یکی از مراکز مهم و حساس در دانشگاه واحد شهریه است، این بخش با استفاده از بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی فعال بوده و کلیه عملیات خود را با توجه به بخشنامه های سازمان مرکزی انجام می دهد.

  با ورود دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه پرونده های مالی این دانشجویان در واحد شهریه فعال و تشکیل پرونده می شود، شهریه پرداختی دانشجویان بر اساس آخرین بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی در سیستم شهریه ثبت و از دانشجویان دریافت می شود، نحوه پرداخت شهریه به صورت اینترنتی است، که در حال حاضر بانک ملی و آماده دریافت واریزی های دانشجویان است.

  عمده وظایف واحد شهریه به شرح زیر است:

  • دریافت مدارک تخفیف شهریه طبق بخشنامه سازمان مرکزی
  • ارتباط با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه با در دست داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید و ستاد شاهد و امور ایثارگران مستقر در دانشگاه می توانند از تسهیلات و مزایای این دانشگاه در این خصوص استفاده کنند.
  • تسویه حساب مالی دانشجویان در زمان فراغت از تحصیل، دانشجویان با در دست داشتن فرم تسویه که از امور فارغ التحصیلان می گیرند و تمام مدارک مالی (فیش های پرداختی، مدارک تخفیف و ...) به واحد شهریه مراجعه و پس از بررسی مدارک موجود، تسویه حساب نهایی مالی دانشجو انجام می پذیرد.
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

   

   

   

  1 2 3