انتخاب وب سایت
 • نمايش صفحه شماره 4
 •    مسئول امور نقلیه : ابراهیم حیدری شمس آبادی

     مدرک تحصیلی: دیپلم

    تلفن داخلی : 400

   

   

  شرح وظایف مسؤول امور نقلیه

  • نظارت بر انجام تعمیرهای وسایط نقلیه و در صورت نیاز خودرو به تعمیرهای اساسی قبل از تعمیر، می بایست ضمن مکاتبه کتبی با مدیر امور اداری دانشگاه نسبت به اخذ نظریه کارشناسی جهت انجام تعمیرها اقدام کند.
  • تبصره 1- در کلیه درخواست های خرید مربوط به خودروها قید شماره کیلومترخودروها الزامی است.
  • تبصره 2- در درخواست های خرید لاستیک، قید شماره کیلومتر خودرو در زمان خرید قبلی و خرید فعلی و کیلومتر طی شده الزامی است.
  • نظارت بر تحویل و تحول خودروهای تحت اختیار واحد.
  • کنترل و نظارت بر ورود و خروج رانندگان و همچنین نحوه ی ماموریت های محوله به آنان.
  • حفظ و نگهداری کلیه وسایط نقلیه دانشگاه و مراقبت و رسیدگی در آماده بکار بودن و استفاده صحیح از خودروهای در اختیار.
  • مراقبت و نظارت در امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه و رسیدگی و اعلام گزارش کتبی تصادفات رانندگی به مدیر امور اداری به و انجام پیگیری های لازم.
  • پیگیری و اقدام جهت پرداخت عوارض شهرداری سالانه خودروهای واحد بر عهده مسؤول امور نقلیه واحد بوده که به صورت سالانه از شهرداری شهرستان مسجدسلیمان اخذ و پرداخت می شود.
  • هماهنگی با تاکسی تلفنی دانشجو جهت سرویس دهی به کارکنان دانشگاه برای انجام ماموریت های محوله.
  • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

   

  1 2 3 4